1 listopada 2021 roku …

Tradycyjnie już kawalerzyści Ochotniczego Szwadronu 3 Pułku Ułanów Śląskich złożyli wiązanki kwiatów i zapalili symboliczne znicze na grobach oficerów, podoficerów i ułanów naszego pułku w Woźnikach, Tarnowskich Górach i Jastrzębiu Zdroju. Nasi ułani odwiedzili też licznie rozsiane na naszym terenie, często bezimienne mogiły poległych żołnierzy. Jak co roku wraz z delegacją w barwach 8PU zaciągnięto też wartę honorową nad grobem porucznika Tadeusza Prabuckiego na cmentarzu Parafii Niepokalanego Poczęcia w Katowicach.

Cześć Ich pamięci !!!

P.S.

Wielkie podziękowania dla tarnogrodzkiego Szkolnego Klubu Wolontariatu działającego w Szkole Podstawowej im. Marii Curie-Skłodowskiej i Szwadronu Kawalerii im. 3. Pułku Ułanów Śląskich z Biszczy za uporządkowanie grobów, zapalenie zniczy i złożenie wiązanek kwiatów na starym cmentarzu w Tarnogrodzie. Dziękujemy także panu Bogusławowi Pościkowi za opiekę nad grobem płk. Czesława Chmielewskiego, dowódcy Pułku 3 Ułanów Śląskich w latach 1937-1939 …

St.wachm. Jan Wawrzeńczyk

W dniu 8 lutego 2020 roku na spotkaniu w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tarnowskich Górach otrzymaliśmy wspaniały podarunek dla naszego szwadronu od córki ułana 3PUŚ – pani Barbary Wawrzeńczyk-Anders. Było to przedwojenne wydanie Pism Adama Mickiewicza z pieczątkami biblioteki Pułku 3. Ułanów.

Z kolei 19 czerwca 2021 roku po uroczystościach odsłonięcia przez nasze stowarzyszenie tablicy pamiątkowej poświęconej dowódcy 3 Pułku Ułanów Śląskich płk. Czesławowi Chmielewskiemu, pani Barbara Wawrzeńczyk-Anders wręczyła nam fotokopie dokumentów i zdjęć po st.wachm. Janie Wawrzeńczyku. Z przekazanych nam na razie niekompletnych jeszcze danych rysuje się następujący obraz tej nietuzinkowej postaci:

Jan Wawrzeńczyk urodził się 8 grudnia 1898 roku w Świdniku Małym koło Lublina jako syn Pawła i Agnieszki.

6 sierpnia 1915 zaciąga się w szeregi 5 Pułku Piechoty Legionów w którym w stopniu szeregowego służył do 17 lipca 1917 roku – kryzys przysięgowy.

W dniu 1 listopada 1918 roku wstąpił do 1. szwadronu 7 Pułku Ułanów.

Brał udział wraz z pułkiem w działaniach na froncie Ukraińskim, Litewsko-Białoruskim i Litewskim.

Z dniem 17 sierpień 1920 wachmistrz sztabowy Jan Wawrzeńczyk otrzymuje prawo do noszenia odznaki ochotniczej z 1918 roku, a następnie dostaje odznakę honorową „Orlęta”.

Na tymczasowej legitymacji wystawionej przez dowództwo 7 Pułku Ułanów Kazimierza Sosnowskiego widnieje zapis o odznaczeniu go Orderem „Virtuti Militarii” klasy V o numerze 2664 w dniu 22 marca 1921 roku. Został także odznaczony czterokrotnie Krzyżem Walecznych i posiadał prawo do noszenia 5 gwiazdek na odznace honorowej za otrzymane rany.

W roku 1922 przychodzi na świat jego syn Marian Leszek.

Od 23 maja 1925 roku wachm. Jan Wawrzeńczyk pełnił obowiązki szefa 1. szwadronu w 2 Pułku Ułanów Grochowskich imienia generała Józefa Dwernickiego.

W roku 1928 przebywał już w Pułku 3 Ułanów w Tarnowskich Górach o czym świadczy legitymacja do „Medalu Pamiątkowego Za Wojnę 1918-1920” z dnia 8 listopada podpisana przez dowódcę 5. Samodzielnej Brygady Kawalerii pułkownika Konstantego Plisowskiego.

W 1933 roku pełni w tym pułku funkcję szefa szwadronu gospodarczego.

Pismem z dnia 14 października 1937 roku zostaje zawiadomiony o odznaczeniu go przez Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Krzyżem Niepodległości z dniem 16 września 1931 roku.

Świadectwo Tożsamości z 10 maja 1940 roku stwierdza iż urzędnik prywatny Jan Wawrzeńczyk zamieszkuje w tym czasie w Kobierzynie   włączonym w granice administracyjne miasta Krakowa w 1941 r. Potwierdza to także dokument z roku 1942 zaznaczając dodatkowo iż został zarejestrowany w poczet inwalidów wojennych.

Po II wojnie światowej został zatrudniony jako urzędnik państwowy w Okręgowym Urzędzie Likwidacyjnym.

Starszy wachmistrz Jan Wawrzeńczyk zmarł po ciężkiej chorobie w dniu 10 stycznia 1949 roku i został pochowany na cmentarzu w Bobrownikach.

Cześć Jego Pamięci !!!

Autor posta:  Leszek Kasiarz

I BIEG KU CHWALE KAWALERII I ARTYLERII KONNEJ II RP

I BIEG KU CHWALE KAWALERII I ARTYLERII KONNEJ II RP ukończony 🙂 . Wraz z kolegami z Ochotniczy Szwadron 3 Pułku Ułanów Śląskich ,Ochotniczego Szwadronu Jazdy im. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich oraz Szwadronu Honorowego 3 Pułku Szwoleżerów Mazowieckich im. płk. J.Kozietulskiego, przebyliśmy konno ponad 170 km żeby uczcić pamięć Kawalerzystów II RP oraz wspomóc budowę Pomnika Chwały Kawalerii I Artylerii Konnej w Komarowie, który powstaje tam z inicjatywy Stowarzyszenia „Bitwa pod Komarowem”.

 

Cieszymy się że mogliśmy dołożyć małą cegiełkę do tak wielkiego dzieła.

Gratulujemy Szwadronowi Honorowemu 3 Pułku Szwoleżerów Mazowieckich im. płk. J.Kozietulskiego ciekawej inicjatywy oraz dziękujemy za wspaniałe medale, które będą cenną pamiątką wspólnie przebytych kilometrów kawaleryjskiej wędrówki w przyjacielskim gronie.

http://kuchwalekawalerii.pl

#KuChwaleKawalerii #BiegKuChwaleKawalerii

Hubertus w Świerklańcu – 16 października 2021

W dniu 16 października 2021 odbył się już XXIII staropolski bieg myśliwski św. Huberta w Świerklańcu. W przepięknej jesiennej scenerii świerklanieckiego parku 3 sekcje Ochotniczego Szwadronu 3 Pułku Ułanów Śląskich wraz z kawalerzystami z zaprzyjaźnionych pułków i stajni wzięli udział w tradycyjnej pogoni za lisią kitą przypiętą do kurtki mundurowej st.uł. kaw. ochotniczej Łukasz Dyrdy dosiadającego konia Iskra. Po emocjonującej i długiej gonitwie królem całej imprezy został mjr. Kamil Kowalczyk w barwach 1 Pułku Ułanów Krechowieckich na koniu Montana.
Szwadron przedstawił następnie licznie zgromadzonej publiczności pokaz musztry konnej. Całą imprezę okraszały koncerty orkiestry, występy chóru, pokazy mody jeździeckiej i historycznej, występy tancerzy oraz pokazy psów myśliwskich i ptaków łownych.
Ostatnim akcentem tegorocznego święta była uroczysta biesiada w Pałacu Kawalera gdzie można było posmakować wyśmienitych swojskich wyrobów z dziczyzny.
Chcieliśmy wyrazić podziękowania dla organizatorów, sponsorów i wszystkich partnerów którzy przyczynili się do zorganizowania tegorocznego Hubertusa w Świerklańcu.

Autor posta: Leszek Kasiarz