Sztandar 3PU

Pułk posiadał dwa sztandary.

 

Pierwszy został ofiarowany przez Polonię amerykańską i znajduje się w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.

 

Drugi sztandar, ufundowany przez mieszkańców Warszawy, został wręczony 16 października 1921 roku przez Józefa Piłsudskiego. Losy tego sztandaru, który uczestniczył w walkach pułku w 1939 roku nie są znane.

pierwszy sztandar 3PU rewers
pierwszy sztandar 3PU awers
drugi sztandar 3PU awers
drugi sztandar 3PU rewers