Ppłk Jan Zapolski

Dzięki pomocy grupy polonijnej „Defenders of Polish Graves Londyn” udało się zlokalizować grób ppłk. Jana Zapolskiego pochowanego na londyńskim cmentarzu South Ealing. Znajduje się w sektorze BB praktycznie naprzeciwko pomnika wojny.

Major Jan Zapolski w czasie trwania wojny obronnej 1939 roku zajmował stanowisko zastępcy dowódcy w 3 Pułku Ułanów Śląskich. Po kapitulacji Krakowskiej Brygady Kawalerii w dniu 20 września przebywał w oflagu Murnau aż do jego wyzwolenia. Tam też w roku 1940 spisał wspomnienia dotyczące całego szlaku bojowego pułku które obecnie znajdują się w zbiorach Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie. W reaktywowanym 3 Pułku Ułanów Śląskich w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie ponownie został zastępcą dowódcy tej jednostki.

Cześć Jego pamięci …

Autor posta: Leszek Kasiarz