pporucznik

Mieczysław Jamro

ppor. Mieczysław Jamro  syn Franciszka i Teofili z Borków.  Ur. 7 VII 1905 r. w Sękowej pow. Gorlicki. Absolwent Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie (1931) i SPRKaw. w Grudziądzu (1933)  Od 1 stycznia 1935 r. przydzielony do 3PU.

Mieczysław Jamro