Kapral

Filip Rosz

Informacje nadesłane od córki Anity Long, mieszkającej w Sydney w Australii.
Filip Rosz pochodził z Lwowa. Podczas kampanii jesiennej 1939 roku dostał się do niewoli Sowieckiej.  Wywieziony na Syberię , po dwóch latach zostaje  zwolniony w skutek negocjacji Polskiego Rządu  w Londynie z władzami w Moskwie.

Przebył długą drogę  aby zaciągnąć się w tworzącym się na zachodzie 2 Korpusie Polskim i wraz 8 Armią Brytyjską przeszedł szlak bojowy poprzez Iran, Egipt aż po Monte Cassino we Włoszech.

Służył w 3PU na Zachodzie jako mechanik i kierowca w 2 Warszawskiej Dywizji Pancernej.

Po wojnie wyjechał do USA gdzie jako miłośnik samochodów pracował przez wiele lat w przemyśle motoryzacyjnym.

PSZ