Zdjęcia 3 PU w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie