ułan

Teofil Pośpiech

Teofil Pośpiech urodził się w Bojszowach,  ale dom rodzinny był w Międzyrzeczu koło Pszczyny (do wybuchu II WŚ).
Rodzice Antoni i Katarzyna (z domu Sekta) mieli gospodarstwo. Ojciec i bracia pracowali też w dobrach Hochbergów.
Rodzeństwo: bracia Jan, August, Franciszek, Ludwik, Józef, Adam? (zginął w I WŚ), siostry Anna/Hanusia (Lysko), Franciszka (Kędzior), Zofia (Wojtala)

04.11.1937 roku został powołany do odbycia czynnej (3 letniej) służby wojskowej i wcielony do 3 Pułku Ułanów Śląskich w Tarnowskich Górach (przydział do szwadronu stacjonującego w Pszczynie). Teofil służył w stopniu ułana.  Zwolnienie do cywila miało nastąpić 15.08.1939 ale do niego nie doszło bo wybuchła wojna. Do niewoli Teofil dostał się pod Tomaszowem Lubelskim w dniu 21.09.1939. Na przełomie września i października 1939 roku został wywieziony do Niemiec (do Łodzi pieszo a dalej koleją).

Teofil  po wojnie kontynuował edukację (przed wojną tylko 7 klas szkoły powszechnej) – gimnazjum i przeróżne kursy związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. To zaowocowało późniejszą karierą kierownika  PGR-ów. Pracował na różnych, czasami odległych placówkach co spowodowało, że  dość długo był kawalerem – ożenił się dopiero w 1952 roku .

Teofil Pośpiech