chorąży

Florian Dróżdż

Florian Dróżdż – chorąży 3PU, podoficer zawodowy.  Syn Franciszka i Filomeny
Urodził się 23 marca 1899 roku w Józefowie, gmina Zagórze, powiat Będziński.
Do 3PU wstąpił jako ochotnik 14 listopada 1918 roku do tworzącej się w Warszawie jednostki, jako 19- letni chłopak. W stopniu ułana bierze udział w walkach na wschodzie.  Już w marcu 1918 roku awansuje na starszego ułana i zostaje pisarzem w kancelarii oficerskiej pułku. Kolejne awanse : grudzień 1918 r. na kaprala,  marcu 1920 na plutonowego, w maju 1921r. na wachmistrza,  w lipcu 1922 roku na starszego wachmistrza i obejmuje stanowisko szefa kancelarii kwatermistrzostwa . Awansuje do stopnia chorążego w sierpniu 1939 roku na stanowisku podoficera materiałowego Pułku. W 3PU służy nieprzerwanie aż do momentu kapitulacji Krakowskiej Brygady Kawalerii.
Bierze udział w Kampani Wrześniowej, kiedy 27 września 1939 dostaje się do niewoli Rosyjskiej. W latach 1939 – 1941 internowany na terenie ZSRR jako jeniec wojenny.
We 5 września 1941 roku  zostaje wcielony do WP tworzonego na terenie ZSRR w Tocku , do 1PU Krechowieckich ,wchodzącego w skład 6 Dywizji Kawalerii, z którą wyjeżdża na daleki wschód w marcu 1942 roku.
w czerwcu 1942 roku rozpoczyna służbę w Sztabie Administracji Rezerw w Gadasze (Palestyna).
We wrześniu 1942 roku zostaje dowódcą plutonu przy szpitalu szkockim w Dezjakarcie.
Od grudnia 1942 do grudnia 1943 służy jako zastępca komendanta piekarni polowych.
W sierpniu 1944 roku podczas Kampanii Włoskie zostaje ranny pod Loretto
w Grudniu 1944 r. zostaje dowódcą stacji benzynowej w  Maglie we Włoszech  a później w Lutym 1945 r. w San-Basilio.
W kwietniu 1945 roku przeniesiony na stanowisko Kierownika Kancelarii w 442  Składnicy Zaopatrzenia w Maglie.
Od maja 1946 roku kierownik Referatu Ruchu w sztabie Zaopatrzenia i transportu 2 Korpusu w Mottoli.

Nazwa galerii