St.wachm. Jan Wawrzeńczyk

W dniu 8 lutego 2020 roku na spotkaniu w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tarnowskich Górach otrzymaliśmy wspaniały podarunek dla naszego szwadronu od córki ułana 3PUŚ – pani Barbary Wawrzeńczyk-Anders. Było to przedwojenne wydanie Pism Adama Mickiewicza z pieczątkami biblioteki Pułku 3. Ułanów.

Z kolei 19 czerwca 2021 roku po uroczystościach odsłonięcia przez nasze stowarzyszenie tablicy pamiątkowej poświęconej dowódcy 3 Pułku Ułanów Śląskich płk. Czesławowi Chmielewskiemu, pani Barbara Wawrzeńczyk-Anders wręczyła nam fotokopie dokumentów i zdjęć po st.wachm. Janie Wawrzeńczyku. Z przekazanych nam na razie niekompletnych jeszcze danych rysuje się następujący obraz tej nietuzinkowej postaci:

Jan Wawrzeńczyk urodził się 8 grudnia 1898 roku w Świdniku Małym koło Lublina jako syn Pawła i Agnieszki.

6 sierpnia 1915 zaciąga się w szeregi 5 Pułku Piechoty Legionów w którym w stopniu szeregowego służył do 17 lipca 1917 roku – kryzys przysięgowy.

W dniu 1 listopada 1918 roku wstąpił do 1. szwadronu 7 Pułku Ułanów.

Brał udział wraz z pułkiem w działaniach na froncie Ukraińskim, Litewsko-Białoruskim i Litewskim.

Z dniem 17 sierpień 1920 wachmistrz sztabowy Jan Wawrzeńczyk otrzymuje prawo do noszenia odznaki ochotniczej z 1918 roku, a następnie dostaje odznakę honorową „Orlęta”.

Na tymczasowej legitymacji wystawionej przez dowództwo 7 Pułku Ułanów Kazimierza Sosnowskiego widnieje zapis o odznaczeniu go Orderem „Virtuti Militarii” klasy V o numerze 2664 w dniu 22 marca 1921 roku. Został także odznaczony czterokrotnie Krzyżem Walecznych i posiadał prawo do noszenia 5 gwiazdek na odznace honorowej za otrzymane rany.

W roku 1922 przychodzi na świat jego syn Marian Leszek.

Od 23 maja 1925 roku wachm. Jan Wawrzeńczyk pełnił obowiązki szefa 1. szwadronu w 2 Pułku Ułanów Grochowskich imienia generała Józefa Dwernickiego.

W roku 1928 przebywał już w Pułku 3 Ułanów w Tarnowskich Górach o czym świadczy legitymacja do „Medalu Pamiątkowego Za Wojnę 1918-1920” z dnia 8 listopada podpisana przez dowódcę 5. Samodzielnej Brygady Kawalerii pułkownika Konstantego Plisowskiego.

W 1933 roku pełni w tym pułku funkcję szefa szwadronu gospodarczego.

Pismem z dnia 14 października 1937 roku zostaje zawiadomiony o odznaczeniu go przez Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Krzyżem Niepodległości z dniem 16 września 1931 roku.

Świadectwo Tożsamości z 10 maja 1940 roku stwierdza iż urzędnik prywatny Jan Wawrzeńczyk zamieszkuje w tym czasie w Kobierzynie   włączonym w granice administracyjne miasta Krakowa w 1941 r. Potwierdza to także dokument z roku 1942 zaznaczając dodatkowo iż został zarejestrowany w poczet inwalidów wojennych.

Po II wojnie światowej został zatrudniony jako urzędnik państwowy w Okręgowym Urzędzie Likwidacyjnym.

Starszy wachmistrz Jan Wawrzeńczyk zmarł po ciężkiej chorobie w dniu 10 stycznia 1949 roku i został pochowany na cmentarzu w Bobrownikach.

Cześć Jego Pamięci !!!

Autor posta:  Leszek Kasiarz