przysięga nowych żołnierzy 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej

W dniu dzisiejszym na placu pod „Żyrafą” przy pomniku Walki i Pracy w Tychach, sekcja Ochotniczego Szwadronu 3 Pułku Ułanów Śląskich wzięła udział w uroczystej przysiędze 87 nowych żołnierzy zaprzyjaźnionej z nami 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Z brygadą współpracujemy od grudnia 2021 roku organizując szkolenia w zakresie nauki jazdy konnej, wyszkolenia ogólnokawaleryjskiego oraz przyswojenia sobie tradycji i historii polskiej kawalerii.
Żołnierze 13.Ś.B.O.T. uczestniczą też w uroczystościach, rajdach i pokazach organizowanych przez nasze stowarzyszenie. Kilku z nich uzyskało już stopień kandydacki do otrzymania barw Pułku 3. Ułanów.

Wspomagają oni działania Ochotniczego Szwadronu 3 Pułku Ułanów Śląskich nie tylko z konia lecz także zabezpieczając nasze imprezy i pomagając czynnie w ich organizacji.

Dziękujemy im za wykonaną pracę na rzecz naszego stowarzyszenia i życzymy dalszych sukcesów w służbie w szeregach W.O.T.