Artykuł – „Ułani Śląscy w 100-lecie Powrotu Śląska do Polski”

W pierwszym tegorocznym numerze Zeszytów Muzealnych Muzeum Ziemi Kozielskiej „Z Zamkowego Wzgórza” znalazł się krótki artykuł opisujący historię i działalność naszego szwadronu.

W publikacji zamieszczono też kilka fotografii dokumentujących przedsięwzięcia organizowane przez Ochotniczy Szwadron 3 Pułku Ułanów Śląskich …