Stary cmentarz w Tarnogrodzie – kwatera poległych żołnierzy 3P.U.Ś.

Na starym cmentarzu w Tarnogrodzie odbyły się niedawno prace porządkowe w których uczestniczył nasz przyjaciel starszy ułan Marcin Magoch z biszczańskiego Szwadronu Kawalerii im. 3 Pułku Ułanów Śląskich. Przesłał nam nie tylko aktualne zdjęcia z kwatery naszych ułanów gdzie skosił trawę i wyczyścił wszystkie groby a także bardzo ciekawą relację ze spotkania z przypadkowo spotkaną tam panią.

Oddajmy mu zatem głos :

„Podczas prac porządkowych na tzw. Starym Cmentarzu (przy grobach ułanów z 3 PUŚ) dowiedziałem się o szczegółach pochówku we wrześniu 1939 r.

Podeszła do mnie Pani która porządkowała grób rodziców. Opowiedziała, że ilekroć przechodziła z mamą obok grobów ułanów, mama jej zawsze powtarzała, żeby pamiętała, że to jej tata pochował tych żołnierzy w 1939 r.

Po bitwie o Tarnogród stoczonej przez 3 Pułk Ułanów Śląskich w nocy z 15 na 16 września 1939 r. na ulicach miasta leżeli zabici ułani. W Tarnogrodzie stacjonowali już Niemcy po wycofaniu się naszych wojsk. Mieszkańcy Tarnogrodu bali się pozbierać i pochować zabitych ułanów, ze względu na możliwe konsekwencje od Niemców. Znalazła się jednak osoba która pomimo obaw znalazła w sobie tyle odwagi aby ich pochować.

Był to Aleksander Skóra zamieszkały w Tarnogrodzie przy ul. Przedmieście Różanieckie. Wynajął furmankę i zwiózł ciała poległych polskich żołnierzy na Stary Cmentarz i tam ich pochował.

On również jest pochowany na tej samej nekropolii. Córka Pana Aleksandra Skóry mieszka obecnie w powiecie leżajskim.”

Dziękujemy za opiekę nad grobami poległych ułanów Pułku 3. oraz za przesłaną nam relację.

Autor posta:    Leszek Kasiarz

Manewry letnie Pułku 3. Ułanów

Jako iż właśnie nieoficjalnie rozpoczął się „sezon ogórkowy” chciałbym przypomnieć że w miesiącach letnich, najczęściej pod koniec lipca kawalerzyści Pułku 3. Ułanów opuszczali swe macierzyste koszary w Tarnowskich Górach udając się na ćwiczenia polowe kończące się manewrami całej brygady.

Niedawno udało się nam pozyskać kilka kart z kolekcji rotmistrza Romana Medwicza dotyczących tego tematu.

Rtm. Roman Medwicz ur. w 1914 roku po ukończeniu SPRK w Grudziądzu służył najpierw w 8 Pułku Ułanów Księcia Józefa Poniatowskiego a następnie 5 Pułku Strzelców Konnych. Działał także w strukturach armii podziemnej ZWZ-AK. Został odznaczony Krzyżem Srebrnym Virtuti Militari V klasy oraz  Krzyżem Walecznych.

Po wojnie ten wybitny kolekcjoner i dokumentalista historii kawalerii polskiej stworzył jedną z największych kolekcji zdjęć tworząc materiały do „Kartoteki kawalerii w fotografii”. Karty te zawierają szczegółowe opisy a same zdjęcia będące reprodukcjami fotograficznymi oryginałów zostały wykonane najczęściej w latach 70.-80. XX w. (z wykorzystaniem oryginalnych klisz lub zdjęć z epoki). Po jego śmierci w 2002 roku kolekcja ta została niestety rozproszona i obecnie od czasu do czasu poszczególne karty pojawiają się w obiegu kolekcjonerskim.

Oprócz siedmiu kart przedstawiających pobyt Pułku 3. Ułanów na manewrach letnich w latach 30-tych XX wieku przedstawiam także oryginalny ekslibrys rtm. Romana Medwicza z mojej kolekcji. Dodatkowo zamieszam także kilka zdjęć z ówczesnej prasy dotyczących tego tematu.

Autor posta:    Leszek Kasiarz

 

20 czerwca 2023 Mysłowice – Narodowy Dzień Powstań Śląskich

20 czerwca to Narodowy Dzień Powstań Śląskich. W Mysłowicach zorganizowano z okazji tego święta festyn dzielnicowy „ Chwała Powstańcom”. Dla członków stowarzyszenia Ochotniczy Szwadron 3 Pułku Ułanów Śląskich data ta kojarzy się jednoznacznie z dniem 20 czerwca 1922 kiedy to szwadron honorowy Pułku 3. Ułanów „Dzieci Warszawy” dowodzony przez rtm. Ignacego Kowalczewskiego wkroczył do Mysłowic w ramach uroczystości przyłączenia części Górnego Śląska do Rzeczypospolitej Polskiej. Szwadron stacjonował w budynku obok synagogi, w szkole która jeszcze kilka lat temu funkcjonowała jako Zespół Szkół Specjalnych im.Janusza Korczaka przy placu Wolności. Obecnie budynek ten to pustostan.
Punktualnie o godzinie 15.00 przedstawiciele naszego szwadronu złożyli wiązanki kwiatów pod pomnikiem Prymasa Polski Augusta kardynała Hlonda na placu Wolności oraz pod tablicą upamiętniającą powstańców śląskich z Mysłowic w Urzędzie Miasta.

Dziękujemy za zaproszenie stowarzyszeniu MTHJL oraz władzom miasta.

Autor posta: Leszek Kasiarz

 H

Święto Pułkowe – 14 czerwca 2023

W dniu dzisiejszym obchodzimy 104 rocznicę zajęcia Łohiszyna w 1919 roku siłami całego Pułku 3. Ułanów „Dzieci Warszawy”.
Na pamiątkę tego zwycięstwa od roku 1938 pułk obchodził uroczyście w dniu 14 czerwca swoje Święto.
W tym roku stowarzyszenie Ochotniczy Szwadron 3 Pułku Ułanów Śląskich zorganizowało je w dniu 10 czerwca kolejny już raz w wybudowanym w latach 1829-30 pięknym neoklasycystycznym pałacu rodu Hohenlohe Ingelfingen w Koszęcinie, będącym obecnie siedzibą Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny.

Uroczystość rozpoczęła się częścią oficjalną w czasie której przyjęto 3 osoby na staż kandydacki a siedmiu ułanom nadano prawo do noszenia barw pułkowych. Czterech naszych kawalerzystów zostało mianowanych na wyższe stopnie kawalerii ochotniczej. Zostały także wręczone odznaki pułkowe oraz medale zasługi Ochotniczego Szwadronu 3 Pułku Ułanów Śląskich.
Wszystkim nominowanym, mianowanym i odznaczonym serdecznie gratulujemy !!!

Po odtańczeniu tradycyjnego poloneza rozpoczęła się część biesiadna którą urozmaicił koncert pieśni patriotycznych i kawaleryjskich w wykonaniu pani Izabeli Migocz – dyrektora Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu przy akompaniamencie pana dr Klaudiusza Jania – organisty, jazzmana, dyrygenta i kompozytora.
Oczywiście punktualnie o północy wznieśliśmy toast „za zdrowie konia” i nie obyło się bez odśpiewania tradycyjnych żurawiejek.
Wspaniała zabawa trwała do samego rana …

Chcielibyśmy podziękować za przybycie na nasze Święto Pułkowe wszystkim zaproszonym gościom a w szczególności przedstawicielom zaprzyjaźnionych z nami stowarzyszeniom kawaleryjskim:

Zarządowi Okręgu Opolskiego Związku Oficerów Rezerwy RP im. 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich, Towarzystwu 8 Pułku Ułanów Księcia Józefa Poniatowskiego, Szwadronowi Kawalerii im. 3 Pułku Ułanów Śląskich z Biszczy, Szwadronowi Kawalerii Ochotniczej w barwach 9 Pułku Ułanów Małopolskich, Sekcji Kawaleryjskiej w barwach 17. Pułku Ułanów Wielkopolskich, Ochotniczemu Szwadronowi Kawalerii Ziemi Opolskiej i przedstawicielom Oddziału Kawalerii Ochotniczej im. Pułku 4. Ułanów Zaniemieńskich.
Szczególne podziękowanie należą się stowarzyszeniom które wystawiły swoje poczty sztandarowe w barwach 8. i 3. Pułku Ułanów.

Ochotniczy Szwadron 3 Pułku Ułanów Śląskich pragnie przypomnieć w dniu Święta Pułkowego wszystkich oficerów, podoficerów i ułanów:
– Pułku 3. Ułanów Księstwa Warszawskiego,
– Pułku 3. Ułanów Królewstwa Polskiego,
– 3 Pułku Ułanów I Korpusu Polskiego na Wschodzie,
– Pułku 3 Ułanów „Dzieci Warszawy”,
– 3 Pułku Ułanów Śląskich i ich kontynuatorów w strukturach armii podziemnej jak i Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.

O północy zaś nie zapomnijcie o toaście za ich wspaniałe rumaki …

Pułk 3 Ułanów niech żyje !!!

 

Autor posta: Leszek Kasiarz

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=196409896707653&id=100090159312144

Autor posta: Leszek Kasiarz

Rekonstrukcja – „Bitwa o Sosnowiec” – 2023


W niedzielę 4 czerwca 2023 roku trzy sekcje Ochotniczego Szwadronu 3 Pułku Ułanów Śląskich wzięły udział w inscenizacji historycznej „Bitwa o Sosnowiec” zorganizowanej przez Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu na Górce Środulskiej.
Oddział nasz przedstawiający kawalerię z okresu Powstania Styczniowego wystąpił w strojach reprezentujących wszystkie stany, które wzięły udział w tym zrywie niepodległościowym, czyli żołnierzy zawodowych, szlachtę, mieszczaństwo i włościan.
W pierwszej scenie rekonstrukcyjnej pokazano szturm na rosyjską komorę celną w Sosnowcu w dniu 5 lutego 1863 roku przeprowadzony przez powstańców pod wodzą Apolinarego Kurowskiego. W ostatniej fazie bitwy szturm polskich kosynierów i strzelców wyparł Rosjan z komory celnej którzy uciekając w kierunku granicy pruskiej wpadli wprost na polską kawalerię.
W kolejnej scenie odtworzono przegraną przez powstańców bitwę o Miechów z dnia 17 lutego 1863 roku rozpoczętą atakiem Żuawów Śmierci na cmentarz pod wodzą Françoisa Rochebrun. Następnie walka przeniosła się do centrum miasta gdzie celny ogień Rosjan doprowadził do odwrotu sił powstańczych. Chaos pogłębił pomyłkowy atak jazdy powstańczej, która wbrew rozkazowi zaszarżowała i wdarła się do centrum Miechowa.
W obu tych scenach przedstawiliśmy w dynamicznym pokazie szarże polskiej kawalerii na siły rosyjskie.

Projekt ten przygotowała pani Anna Makarska, historyk i kustosz w Dziale Historii i Kultury Miasta Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu.

W imieniu stowarzyszenia Ochotniczy Szwadron 3 Pułku Ułanów Śląskich chcieliśmy podziękować za zaproszenie panu prof. dr hab. Dariuszowi Nawrotowi, Dyrektorowi Instytutu Zagłębia Dąbrowskiego (działającego w strukturach Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu) który pięknie na żywo komentował całe to wydarzenie.
Dziękujemy także Zespołowi Pieśni i Tańca „Silesianie” Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz Operze Śląskiej w Bytomiu za umożliwienie nam wypożyczenia strojów z epoki dzięki czemu nasza kawaleria tak barwnie się tam zaprezentowała.

Autor posta: Leszek Kasiarz

 

Bitwa Wyrska – Gostyń 20.05.2023

                                     Bitwa Wyrska – 20.05.2023            

Kawaleryjskie pokazy władania szablą i lancą z konia na zakończenie inscenizacji „bitwy wyrskiej” w Gostyniu już za nami …
Pogoda jak i licznie zgromadzona publiczność jak zawsze dopisały – dziękujemy organizatorom za zaproszenie i piękne, oprawione podziękowanie.

 

ułan Kazimierz Chłystek odznaczony Orderem Wojennym Virtuti Militari V klasy


W dniu 20 sierpnia 1920 roku w szarży Pułku 3. Ułanów „Dzieci Warszawy” pod wsią Dasze śmiertelnie ranny został ułan 4. szwadronu Kazimierz Chłystek odznaczony pośmiertnie Srebrnym Krzyżem Orderu Wojennego Virtuti Militari V klasy nr. 4408. Zarówno z wniosku na odznaczenie jak i zaświadczenia bezpośrednich świadków wynika iż uł. Chłystek nie zważając na grad padających kul jako pierwszy dopadł broniącego się nieprzyjaciela. Śmiertelnie ranny wali się z konia. Porwani tym przykładem ułani czwartego szwadronu dobywając szabel i używając lanc uderzają z prawego skrzydła rozbijając wroga i kontynuując tą szaleńczą szarżę zajmują wieś Dasze. Ich łupem pada 11 dział, 14 ckm, tabory i około 200 jeńców.
Uł. (Józef) Kazimierz Chłystek umiera prawdopodobnie trzy dni później – 23 VIII 1920 roku.
Niestety oprócz zamieszczonych poniżej zdjęć dokumentów ze zbiorów Centralnego Archiwum Wojskowego oraz opisu zamieszczonego w publikacji z serii „Zarys Historii Wojennej Pułków Polskich 1918-1920 (3 Pułk Ułanów)” nie posiadamy żadnych fotografii oraz innych informacji dotyczących ewentualnego życiorysu i miejsca spoczynku Kazimierza Chłystka. Jeśli ktoś z Państwa jest w posiadaniu takowych to prosimy o podzielenie się także z nami.

Autor posta: Leszek Kasiarz

 

22.04.2023 – z wizytą w Wilnie

22 kwietnia delegacja Ochotniczego Szwadronu 3 Pułku Ułanów Śląskich, na zaproszenie Fundacji Oddziału Kawalerii Ochotniczej im. Pułku 4-go Ułanów Zaniemeńskich miała zaszczyt wziąć udział w uroczystościach upamiętniających 104 rocznicę wyzwolenia Wilna. Na służbę przy grobie matki marszałka Józefa Piłsudskiego pochowanej wraz z jego sercem na wileńskim cmentarzu, na Rossie stawiły się również delegacje Ochotniczego Szwadronu Kawalerii im. 1 Pułku Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego, Szwadronu Kawalerii Ochotniczej w Barwach 9 Pułku Ułanów Małopolskich, 11 Pułku Ułanów wraz z wileńskim harcerstwem i kontynuatorami tradycji oddziałów Armii Krajowej.

Obecna na cmentarnym wzgórzu Konsul RP na Litwie Irmina Szmalec w ciepłych słowach zwróciła się do organizatorów i uczestników, podkreślając niebagatelną wartość pielęgnowania tradycji dokonań polskiego oręża w momencie odtwarzania państwa polskiego po pierwszowojennej zawierusze i upadku cesarstw zaborczych. Złożenie wiązanek kwiatów, zapalenie zniczy w asyście warty honorowej wystawionej przez kawalerzystów ochotników z całej Polski, oraz przy dźwiękach trąbki, szczególnie wzruszających w momencie odgrywania sygnału „Śpij kolego” nadało uroczystości podniosłego charakteru. Trębaczem był szwoleżer „od marszałka”, w siwej ułance z amarantowymi wyłogami. Następnie pododdziały przemieściły się na cmentarz na Antokolu, by odwiedzić mogiły setek bezimiennych Polaków poległych za ojczyznę w Pierwszej Wojnie Światowej oraz świeżo odkrytą i wyczyszczoną kwaterę poległych w roku 1919 ułanów z Pułku 4-go.

Po blinowo-kartaczowym obiedzie, którego podsumowaniem była degustacja wileńskiego trzydziewiątkowego likieru, pomysłodawca i organizator, rtm. ko. Filip Kamizela podziękował uczestnikom za przybycie, udział w uroczystościach oraz zaangażowanie i wręczył pododdziałom pamiątkowe medale i odznaki.

Zwiedzanie starego miasta, którego punktem kulminacyjnym było, rzecz jasna, odwiedzenie Sanktuarium Matki Boskiej Ostrobramskiej stanowiło ostatni punkt programu przed udaniem się ułanów i szwoleżerów do kościoła pod wezwaniem św. Filipa Archanioła na uroczystą mszę. Podniosłość mundurowej liturgii i płomienne kazanie, przy obecności wileńskich Polaków zapewne na zawsze wryje się w pamięć uczestników.

Finalny akcent wizyty na Litwie i obchodów rocznicowych miał miejsce na cmentarzu parafialnym w Berżnikach, w niedzielę 23 kwietnia, gdzie o godzinie 10:00 nad grobami leżących obok siebie Polaków i Litwinów kawaleryjskie delegacje ponownie wystawiły warty, złożyły kwiaty i oddały hołd poległym w walkach operacji niemeńskiej. Pamiątkowe fotografie, wymiana kontaktów i braterskie pożegnania z deklaracjami rozwijania tak doskonale układającej się współpracy międzypułkowej zakończyły uroczystości rocznicowe.

Powrót do miejsc zakwaterowań obfitował w  niekończące się dyskusje o wrażeniach, przeżyciach i wspomnieniach. Podsumowując trzydniową służbę „z niebieskimi czwartakami” ułani OS3PUS stwierdzają, że w kolejnym roku chętnie podejmą rękawicę trudu 1600 km podróży by ponownie oddać hołd przelanej polskiej krwi na Wileńszczyźnie.

Autor posta:   Adam Mankiewicz

Wesołego Alleluja !!!

Ochotniczy Szwadron 3 Pułku Ułanów Śląskich życzy wszystkim – Wesołego Alleluja !!!

Staropolskim obyczajem dużo szynki razem z jajem, miodu pełne baryłeczki oraz trochę gorzałeczki. No, a w lany poniedziałek – na kark wody pełen dzbanek.

Ćwiczenia szwadronu – 26.03.2023

26 marca 2023 roku w czasie trwania naszego treningu szwadronowego odwiedziła nas ekipa telewizyjna programu TVP3. Zajęcia z musztry konnej oraz władania szablą i lancą z konia odbyły się w naszym nowym ośrodku szkoleniowym –  Sportowy Klub Jeździecki „SZWADRON” Rybnik w miejscowości Stodoły.
Kolejne odcinki będzie można zobaczyć w TVP 3 Katowice w piątki o 19.10 i TVP stream w programie ” Mój konik” będący cyklem materiałów w „Pokoju na Poddaszu”.