22 września – Głubczyce, 24 września – Tarnowskie Góry

22 września 2023 roku przedstawiciele Ochotniczego Szwadronu 3 Pułku Ułanów Śląskich wraz z pocztem sztandarowym wzięli udział w uroczystym odsłonięciu pomnika 9. Pułku Ułanów Małopolskich w parku św. Anny przy ul. Sobieskiego w Głubczycach.
Dwa dni później w niedzielę 24 września spotkaliśmy się na corocznie organizowanej uroczystej mszy świętej w Kościele p.w. św. Anny w Tarnowskich Górach poświęconej poległym żołnierzom 3. Pułku Ułanów Śląskich, 11. Pułku Piechoty i Szarych Szeregów, a także wszystkich poległych na frontach II wojny światowej, pomordowanych i zmarłych w więzieniach i obozach koncentracyjnych.
Tradycyjnie już odwiedziliśmy groby naszych ułanów pochowanych na cmentarzu przykościelnym oraz cmentarzu parafii św. Józefa w Tarnowskich Górach. Na zakończenie zapaliliśmy znicze pod tablicą pamiątkową poświęconą dowódcy Pułku 3. Ułanów Śląskich płk. Czesławowi Chmielewskiemu przy ulicy Sienkiewicza 1 w Tarnowskich Górach.

Cześć Ich pamięci !!!

Autor posta: Leszek Kasiarz