20 czerwca 2023 Mysłowice – Narodowy Dzień Powstań Śląskich

20 czerwca to Narodowy Dzień Powstań Śląskich. W Mysłowicach zorganizowano z okazji tego święta festyn dzielnicowy „ Chwała Powstańcom”. Dla członków stowarzyszenia Ochotniczy Szwadron 3 Pułku Ułanów Śląskich data ta kojarzy się jednoznacznie z dniem 20 czerwca 1922 kiedy to szwadron honorowy Pułku 3. Ułanów „Dzieci Warszawy” dowodzony przez rtm. Ignacego Kowalczewskiego wkroczył do Mysłowic w ramach uroczystości przyłączenia części Górnego Śląska do Rzeczypospolitej Polskiej. Szwadron stacjonował w budynku obok synagogi, w szkole która jeszcze kilka lat temu funkcjonowała jako Zespół Szkół Specjalnych im.Janusza Korczaka przy placu Wolności. Obecnie budynek ten to pustostan.
Punktualnie o godzinie 15.00 przedstawiciele naszego szwadronu złożyli wiązanki kwiatów pod pomnikiem Prymasa Polski Augusta kardynała Hlonda na placu Wolności oraz pod tablicą upamiętniającą powstańców śląskich z Mysłowic w Urzędzie Miasta.

Dziękujemy za zaproszenie stowarzyszeniu MTHJL oraz władzom miasta.

Autor posta: Leszek Kasiarz

 H